Strona powstała w ramach współpracy Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”. Naszym celem jest zmiana aktualnego stanu prawnego funkcjonującego w Polsce odnośnie możliwości prowadzenia przez rolników-producentów żywności sprzedaży bezpośredniej wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego płodów rolnych oraz wytworzonych z nich w tradycyjny sposób przetworów. W tym celu od wielu lat współpracujemy z parlamentarzystami oraz władzami województwa.