W ramach realizacji projektu „Nowe możliwości – Rolniczy Handel Detaliczny”, dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, przeprowadziliśmy na terenie województwa Małopolskiego cykl 19 szkoleń dla rolników i doradców z zakresu nowych uregulowań prawnych umożliwiających rolnikom wprowadzanie do obrotu nie tylko nieprzetworzonych płodów rolnych lecz także przetworów z owoców, warzyw i mięsa.

Szkolenia odbyły się w następujących miejscowościach:

27.09.2017 Limanowa
02.10.2017 Tarnów
03.10.2017 Brzesko
03.10.2017 Nowy Sącz
04.10.2017 Dąbrowa Tarnowska
04.10.2017 Bochnia
10.10.2017 Kraków
11.10.2017 Chrzanów
12.10.2017 Olkusz
16.10.2017 Wieliczka
17.10.2017 Miechów
18.10.2017 Myślenice
18.10.2017 Tatrzański
19.10.2017 Nowotarski
20.10.2017 Proszowice
23.10.2017 Oświęcim
24.10.2017 Gorlice
24.10.2017 Wadowice
25.10.2017 Sucha Beskidzka

 

W szkoleniach uczestniczyło łącznie 298 osób. Najwięcej zainteresowanych było wśród rolników i doradców choć nie brakowało również przedstawicieli Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oraz Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych, które to instytucje, z mocy ustawy, sprawują nadzór nad rolnikami prowadzącymi działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, MOL czy RHD.

Dzięki szkoleniom, które prowadzone były w formie wykładu z elementami dyskusji moderowanej uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznać się z aktualnym stanem prawnym, ale również wymienić się własnymi doświadczeniami i uwagami na temat konieczności wprowadzenia kolejnych zmian w prawodawstwie regulującym tę ważną dla rolników sferę działalności.

Z analizy najczęściej zgłaszanych przez uczestników problemów wynika, że mała liczba zarejestrowanych w systemie RHD na terenie województwa rolników  wynika przede wszystkim z:

  • obawy przed zarejestrowaniem działalności RHD a co za tym idzie za poddaniem się kontroli Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz Powiatowych Inspektoratów  Weterynaryjnych,
  • brakiem jasnej i przejrzystej informacji o korzyściach płynących z zarejestrowania działalności RHD,
  • obawy przed koniecznością płacenia dodatkowego podatku od przychodów uzyskanych z takiej działalności (wysoki podatek, zmniejszenie kwoty dostępnej pomocy de minimis),
  • brakiem możliwości zbywania przetworów wytworzonych w ramach RHD do stołówek i sklepów,
  • brakiem możliwości sprzedaży w systemie RHD wytworzonych we własnym gospodarstwie win oraz nalewek alkoholowych,
  • utrudnieniami związanymi z prowadzeniem sprzedaży przetworów wytworzonych w ramach RHD za pośrednictwem osób trzecich (sprzedaż łączona przetworów pochodzących z różnych gospodarstw w określonym miejscu poza targami, wystawami oraz kiermaszami).

Wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką RHD zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dostępnymi pod adresem:

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze szkoleń związanych z tematyką RHD